Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunnan kokous 15.01.2014

Kokouksen esityslista löytyy täältä: 15.01.2014 kokous tai sitten voi hakea kaupungin esityslista/pöytäkirjahaulla: http://ktweb.tampere.fi/ktweb/

Kokouksen VAPEJO:15.01.2013 16:00:00 esityslista:

 §  Liitteet   Otsikko
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
4 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
5 1 kpl Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuosisuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014

Mietteitä esityslistasta

Tärkein (ja oikeastaan se ainut) pykälä kokouksessa on vuosisuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014. Otan alle lainauksia esityslistasta. Kyseinen vuosisuunnitelma löytyy esityslistan liitteenä. Ihan mielenkiintoista luettavaa. Alla otteita esityslistan pykälän mielestä oleellisimmista kohdista:

”Tuotannon vuosisuunnitelma perustuu tilaajan ja tuottajan välisiin palvelusopimusneuvotteluihin, joissa on huomioitu vuoden 2013 alkuperäinen vuosisuunnitelma, kaupunginvaltuuston tekemät talousarviomuutokset sekä palveluverkkomuutosten ja perusopetuksen osalta opetusryhmien pienentämiseen sekä koulutukselliseen tasa-arvoon kohdennettujen valtion-avustusten vaikutus kevätlukukauden 2014 osalta.

Vuosisuunnitelmassa on esitetty tuotantoalueen toiminta-ajatus, johtokuntaan nähden sitovat yksiköt sekä niiden tehtävät. Vuosisuunnitelma sisältää tuotantoalueen sekä tuotantoyksiköiden toiminnalliset tavoitteet, palve-lusopimusten tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi, muut keskeiset suunnitelmat sekä kehittämisprojektit. Edellisten lisäksi kuvataan palveluverkko, henkilöstö, palvelutilaukset sekä esitetään tuotantoalueen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit sekä erikseen tuotantoyksi-köiden tuloslaskelmat ja investoinnit.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueen vuosisuunnitelma 2014:

Liikevaihto yhteensä 230 305 000 euroa, josta tilaajalta laskutettavat tulot 228 965 000 euroa.
Liiketoiminnan muut tuotot ovat 2 417 000 euroa.
Materiaalit ja palvelut 39 627 000 euroa.
Henkilöstökulut 144 693 000 euroa.
Poistot 1 721 000 euroa.
Liiketoiminnan muut kulut 42 310 000 euroa.
Rahoituskulut 270 000 euroa.
Tilikauden ylijäämä 4 100 000 euroa.

Investoinnit 3 481 000 euroa.

Tuotantoalueen merkittävin riskitekijä on kunnallisen päivähoitopalvelun ikäkausikohtaisten suoritemäärien ennakointi sekä koko tuotantoalueella toiminnan suunnittelulle välttämättömien tietojärjestelmien luotettavuusongelmat. Talouden tehostamisvaatimus painottuu henkilöstöeriin tilanteessa, jossa sisäisiltä liikelaitoksilta hankittujen palvelujen kustannukset kasvavat. Lisäksi erityisesti päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa yllättäviä muutoksia tilajärjestelyihin ja sitä kautta tehokkaan toi-minnan järjestämiseen.”

Pitänee lukea tarkemmin mitä tuo heitto ”välttämättömien tietojärjestelmien luotettavuusongelmista” tarkoittaakaan. Lisäksi tuo tehostamisvaatimus todellakin pitää ottaa tosissaan, että hienoja tavoitteita (laadukas alku- ja perusopetus vaikkapa) joita asetetaan on vaikea saavuttaa jos henkilöstöresursseista tiristetään liikaa pois. Missä kohdassa hyvässä suunnassa oleva sairaspoissaolojen väheneminen kääntyy takaisin kasvuun? Toivottavasti myös tilajärjestelyt ja investoinnit koulujen ja päiväkotien tiloihin ovat riittävät eikä suuria ikäviä yllätyksiä vuoden aikana tule.

Varhaiskasvatuksen puolelta itseäni mietityttää päivähoidon säästöt tai ratkaisu jossa iltapäivän osuuksia ”muutetaan”(?) kerhoajaksi. Ja tällä säästetään? Pitänee kysyä ratkaisusta kokouksessa että olenko ymmärtäny jotain väärin.

Kokouksen jälkeen

(Tänne tulee sisältöä sitten kokouksen jälkeen)

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.