Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmän raportti vaatii liikenteen öljyriippuvuuden katkaisemista

LVMRaportin tiedote: http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4147365
Itse raportti: pdf-tiedosto

Liikenne- ja viestintäministeriölle palautettiin työryhmän mietintö jolla pyrittiin selvittämään millaisilla käyttövoimilla tulevaisuuden Suomessa voitaisiin liikennöidä. Lisäksi työryhmä suositteli toimenpiteitä sille että pääsisimme eroon fossiilisista polttoaineista liki kokonaan vuoteen 2050 mennessä.

Suosittelen raportin lukemista joko kokonaan tai ainakin tiedotteen asiasta, sillä vaikka tavoitteet raportissa ovatkin aika radikaalin kuuloiset, eivät ne ole mahdottomia toteuttaa ja kaiken lisäksi ne olisivat eduksi valtiomme taloudelle ja omavaraisuudelle sekä sille että voisimme ottaa askelia kohti kestävämmin tavaraa ja ihmisiä liikuttavaa yhteiskuntaa.

Kuten raportissakin esitetään, jatkossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja sellaisten polttoaineiden käytön edistämiseen, joilla voidaan oikeasti hillitä ilmastonmuutosta. Ehdotuksilla näyttäisi olevan myös suoria taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten mahdollisuus parantaa Suomen vaihtotasetta. Siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin avaisi myös alueelliselle yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia vihreän talouden ja hajautetun polttoainetuotannon kautta.

Työryhmä esittää myös välitavoitteita, joka ohjaavat toimintaa kohti hiilivapaata liikennettä.

Esimerkiksi henkilöautoilua koskeva välitavoite on, että vuonna 2030 kaikki Suomessa rekisteröitävät henkilöautot olisivat soveltuvia vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ja että niiden energiatehokkuus kaksinkertaistuisi vuoden 2013 tasosta. Työryhmä myös tukee keväällä 2013 julkistetun merenkulun LNG-toimenpideohjelman tavoitteita.

(Tiedote)

Raportin mukaan meidän tulisi panostaa oman (kestävästi tuotetun) biopolttoaineen (nestemäisen ja kaasumaisen) tuotantoon, jakeluun ja käyttöön, mutta myös sähköllä kokonaan tai osittain liikkuvien henkilöautojen sekä bussien (ja kaupunkien jakeluajoneuvojen) leviämiseen sekä latausinfran rakentamiseen.

Jotain viitteitä annetaan myös verotuksen muutoksen tarpeellisuudesta (vaikka tilaa käytettiinkin aika paljon jo nykyisen 2012 voimaan tulleen verojärjestelmän suitsuttamiseen).

Kyseinen raportti ei ole mitään viherpiiperrystä vaan siinä käydään läpi eri tekniikoiden hyviä puolia sekä haasteita tekniikan laajemmassa käyttöönotossa ottaen huomioon myös kansantaloudellisia näkökulmia.

Nyt täytyykin toivoa että ”vihertävät” isot puolueet tekevät oikeasti jotain eikä heidän ”kestävän kehityksen” puheet jää vain puheen tasolle. Tässä kun olisi paperi jonka pohjalta tehdä jatkossa päätöksiä jolla pystyttäisiin irtaantumaan liki kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2050 mennessä (henkilöautojen puolella siis).

On myös mainittava että raportin kunnianhimoiset tavoitteet eivät toteudu itsestään, joten jotain on todellakin tehtävä valtion toimesta että muutoksia saadaan aikaiseksi!

Siksi minun onkin pakko olla ainakin osittain samaa mieltä raportista eriävän mielipiteen jättäneen Suomen Biokaasuyhdistystä edustaneen Ari Lampisen kanssa:

Raportissa ei ole esitelty lainkaan uusia lainsäädännöllisiä, mukaan lukien vero-ohjaus, toimenpidemahdollisuuksia tavoitteiden toteuttamiseksi, vaan on ainoastaan esitelty nykyään voimassa olevia. Kyseessä on niin suuri muutos, että uusia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä välttämättä tarvitaan…

…Uudet lainsäädännölliset toimenpiteet sekä nykyisten hallinnollisten esteiden poistaminen, mukaan lukien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla, ovat niistä tärkeimpiä, mutta niitä ei mainita loppuraportissa.

(Taustaraportin lopusta löytyvä eriävä mielipide, pdf:n sivu 69)

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.