Valtaa kaupunginosille ja niiden asukkaille – Vihreät teesit lähidemokratiaan

Yhteiskunta olemme me kaikki ja meidän kaikkien tulee tehdä töitä yhteisen hyvän eteen. Meidän tapamme pyörittää yhteiskuntaa kun on onneksi demokratia. Ikävä kyllä se on monen mielestä tällä hetkellä kriisissä. Politiikkaa pidetään likaisena ja yhteisten asioiden puolesta ei haluta tehdä asioita. Tuntuu että päätöksenteko menee aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi meistä tavallisista pulliaisista.

Mutta ei politiikan, päätöksenteon ja demokratian pidä olla tuollaista. Meidän pitää tehdä jotain. Saada ihmiset jälleen tekemään yhteistyötä ja osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Myös politiikalla on tässä rooli. Meillä tulee olla aktiivisia kansalaisia, jotka lähtevät tekemään päätöksiä meidän yhteisen hyvän puolesta.

Onneksi netin ihmeellisestä maailmasta voi havaita valonpilkahduksen siitä, että emme ole totaalisen passivoituneet. On tullut ilmi uudenlaista aktiivista toimintaa. Tästä uudesta aktiivisesta kansalaisuudesta olisi otettava kiinni ja kehitettävä julkista päätöksentekoa siten, että esimerkiksi poliittinen toiminta ja demokratia saisi uutta virtaa.

Miten kansanvaltaa sitten tulisi siis kehittää? Yksi vastaus siihen on lähidemokratian kehittäminen ja sen roolin vahvistaminen.

Vihreät ovat tänään 4.9 yhdessä ajatuspaja Vision kanssa julkaisseet lähidemokratiahankkeen loppuraportin, jossa esitellään 7 teesiä lähidemokratiasta ja nykyisen demokratian tilasta.

Tampere on Suomen mittakaavalla iso kaupunki ja on oman maakuntansa keskus. Etenkin Tampereella tulee siis kehittää lähidemokratiaa ja näin tuoda päätöksentekoa, vastuuta ja valtaa lähemmäksi asukkaitaan. Mutta miten? Alta löytyy Vision loppuraportin 7 teesiä ja muutamia sen antamia ratkaisuja siihen, miten saisimme päätöksentekoamme lähemmäs kaupungin asukkaita.

”Suomi tarvitsee jokaisen kansalaisen panosta. Meidän on laajennettava työmarkkinoiden ulkopuolista mielekkään osallistumisen kirjoa. Uudistuksille on valtaisa tilaus ja niitä tulee kiiruhtaa, jotta kansalaisten luottamus yhteiskunnan toimintakykyyn palautuu ja vahvistuu.”
(Alamaisista aktiivisiksi tekijöiksi – 7 teesiä lähidemokratiasta 2010-luvun Suomessa – Antti Möller, Visio)

Lähidemokratiahankkeen loppuraportin 7 Teesiä lyhyesti:

  1. Ihmisillä on halua osallistua, ja olla osa suurempaa kokonaisuutta. Ihmiset haluavat ideoida, tehdä ja osallistua. Tämä pitää mahdollistaa tarjoamalla asukkaille vaikutuskanavia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja.
  2. Edustuksellinen demokratia kuntoon kehittämällä seudullista ja kaupunginosien päätöksentekoa. Kaupunginosavaltuustot lisäisivät ihmisten osallistumista oman alueensa kehittämiseen ja nostaisi äänestysprosenttia kunnallisvaaleissa. Isot linja (mm. joukkoliikenne ja kaavoitusasiat) pitäisi sitten nostaa tarvittaessa seutukunnalliselle tasolle. Kaikessa päätöksenteossa tulee olla tärkeänä osana sen avoimuus.
  3. Ihmiset mukaan jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Alue-Alvarien kaltaisista vain ”neuvoa-antavista” elimistä pitäisi päästä joissain asioissa suoraan kansanäänestykseen ja kehitettävä tapoja (tietotekniikan avulla?) kerätä mielipiteitä ja kannanottoja kaikilta halukkailta kaupunkilaisilta heitä koskevissa päätöksissä.
  4. Arkista tekemisen demokratiaa tulee tukea. Viranomaisten tulee antaa tilaa kuntalaisten oma-aloitteiselle toiminnalle ja tuettava sekä aktivoitava kuntalaisten omaa toimintaa.
  5. Löyhät verkostot pöydän ääreen ottamalla järjestöjen ulkopuolisetkin tahot mukaan päätöksien valmisteluun ja itse päätöksentekoon. Kaupungin tulisi tarjota niin monipuoliset patteristot vaikutuskanavia, että kaikenlaiset ryhmät ja yksittäiset ihmiset löytäisivät sieltä itselleen ominaisen ja helpon tavan olla mukana päätöksenteossa.
  6. Tieto avoimesti käyttöön ja Tampereen kaupungin tietokantoja on avattava julkisiksi mahdollisuuksien mukaan. Lähtökohdan tulee olla se, että tieto on julkista ja se salataan vain todella pätevän syyn takia. On rakennettava menetelmiä ja sovelluksia joilla asukkaiden tieto ja taito saadaan hyötykäyttöön ja kaupungin on julkaistava tietovarantojaan muodossa jossa sitä on helppo muokata ja havainnollistaa.
  7. Uudella kuntalailla puitteet kuntoon, eli tulevaan kuntalakiin pitää kirjata sitovasti lähidemokratian toteuttamisen velvollisuus. Kuntalain tulee myös luoda puitteet sähköiselle demokratialle, sillä tietoverkoissa on (lähi)demokratian tulevaisuus.

Lähteet: Alamaisista aktiivisiksi tekijöiksi – 7 teesiä lähidemokratiasta 2010-luvun Suomessa – Antti Möller, Visio

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.