Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunnan kokous 28.8.2014

Kokouksen esityslista löytyy täältä: 28.08.2014 kokous tai sitten voi hakea kaupungin esityslista/pöytäkirjahaulla: http://ktweb.tampere.fi/ktweb/

Kokouksen VAPEJO:28.08.2014 13:00:00 esityslista:

 §  Liitteet   Otsikko
37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
38 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
39 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
40 Ajankohtaiskatsaus
41 1 kpl Lasten ja nuorten palvelujen vuosisuunnitelman sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuoden 2014 palvelusopimuksen tarkistaminen
42 Perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2014 palvelusopimuksen tarkistaminen
43 1 kpl Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2014 vuosisuunnitelman muuttaminen
44 1 kpl Vehmaisten koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi
45 2 kpl Tampereen esiopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muuttaminen
46 2 kpl Tampereen perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muuttaminen
47 Varhaiskasvatuksen ja perusopetukseen kuuluvien viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Esityslistasta mietteitä

Pykälä 40: Ajankohtaiskatsaus

Johtokunta kokoustaa tutustumalla ensin Lielahdessa liikkuva koulu -hankkeeseen, tämän jälkeen Lamminpään siirtokelpoiseen päiväkotiin tutustuen sekä lopulta päätyen Varalaan pitämään itse kokous, syömään ja kuulemaan Varalan urheiluopiston yhteistyön esittelyä.

Pykälä 41: Lasten ja nuorten palvelujen vuosisuunnitelman sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuoden 2014 palvelusopimuksen tarkistaminen

Pykälässä käy ilmi että tilaajaa on laskutettu varhaiskasvatuksen puolelta liikaa ja tämä osuus palautetaan tilaajalle (n. 0,4 M€). Samalla esiopetuksen kaikkien ”tuotteiden” hintoja tarkistetaan alaspäin vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Toisaalta sitten lapsia on ilmoittautunut esiopetukseen oletettua enemmän ja näin palvelutilausta lisätään n. 175 paikan verran (elin lisäystä tilaukseen n. 0,5 M€). Erikoista on se, että rahat tähän siirretään ”psykososiaalisen tuen palvelujen palveluista” (koska lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen määrärahoista on jäämässä näemmä yli rahaa). Mihin nuo aikaisemmin ”ylilaskutetut” rahat oikein menevät? Eikö niitä nyt voisi käyttää tähän?

Pykälä 42: Perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2014 palvelusopimuksen tarkistaminen

Pykälässä käydään läpi valtiolta saatujen ryhmäkokorahojen jakamista ala- ja yläkoulujen kesken (yhteensä 3,646 M€ lukuvuodelle 2014-2015). Rahoilla saadaan jakotunteja, resurssiopettajia ja yläkouluissa ryhmäkokojen pienentämistä.

Myös tässä pykälässä on pientä sisäisen laskutuksen kikkailua ylihinnoittelusta sun muusta.

Pykälässä mainitaan myös tärkeänä pointtina se, että henkilöstöön kohdistuvat säästöt (esim. sijaisten käytön rajoittaminen jne.) ovat uhka palvelujen laadulle tilanteessa, jossa uutta perusopetuslain mukaista tuenjärjestelmää rakennetaan kaupungin alueilla. Samassa varoitellaan jo siitä, mitä tapahtuu jos ja kun valtio leikkaa nyt annettujen eritysiavustuksien määrää tulevina vuosina. Perusopetuksen laatu tulee tippumaan voimakkaasti jos ja kun miljoonia euroja valtion tukea katoaa pois perusopetuksen järjestämisestä. Auts.

Pykälä 43: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2014 vuosisuunnitelman muuttaminen

Saadut avustukset ja palvelutilauksen kasvu aiheuttaa melkein 3 miljoonan euron kasvun liikevaihdossa. Perustelut ja syyt tälle olikin esitelty jo edellisissä pykälissä.

Pykälä 44: Vehmaisten koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi

Vanha koulu puretaan ja uusi rakennetaan tilalle. Myös lähellä olevasta Vehmaisten päiväkodista on päätetty luopua. Täten vanhan koulun tilalle rakennetaan uusi yhteinen koulu- ja päiväkotirakennus. Koulu tulee olemaan mitoitettu 410 oppilaalle ja päiväkoti 160 lapselle (kahdeksan tuplaryhmää, mitä ikinä se tarkoittaakaan). Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotilat mitoitetaan 20 lapselle. Koulurakennusta tulee käyttämään myös Kangasalan oppilaita (n. 110, sisältyy kokonaismäärään).

Itse rakennuksesta tulee kaksikerroksinen. Suunnitelmissa on rakentaa vähintään energiatehokkuusluokkaan C kuuluva, mutta tavoitetasoksi ”voidaan” asettaa myös energialuokka A. En ymmärrä miksi näin ei tehtäisi, mutta missä paikassa tähän tavoitteeseen voisi vielä vaikuttaa että se tavoite varmasti olisi tuo A. Esityksessä sanotaan, että ”tavoitetaso pyritään saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattava”. Tuota, eikö meillä ole kaupungissa muka muita ohjenuoria uusien kaupungin kiinteistöjen rakentamiselle ja energiatehokkuudelle kuin ”on taloudellisesti kannattava”?

Raksahommelit alkaa kevättalvella 2015 ja valmistuu kesällä 2016. Investointikustannuksiksi on arvioitu 15,3 M€ johon sisältyy myös vanhan koulun purkutyöt ja väliaikaisten pihassa pidettävän pihakoulun kustannuksia.

Pykälä 45: Tampereen esiopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muuttaminen

Kyseessä on muutokset, jotka johtuvat muuttuneesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista joka tuli voimaan 1.8.2014. Kannattaa etsiä netistä tarkempi selvitys mikä on muuttunut oppilashuollossa, jos kiinnostaa. Itse opettajana koen että osa muutoksista on selkeyttänyt asioiden hoitoa, mutta että myös tehnyt sen että oppilaalla on enemmän vastuuta omien asioidensa hoidosta sen kautta, että hänellä ja huoltajalla on enemmän valtaa siihen miten, kuka ja missä ipanan asioita hoidetaan.

Itse pykälässä ei ole mitään erikoista.

Pykälä 46: Tampereen perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muuttaminen

Ks. pykälä 45

Kysymyksiä, kommentteja ja vastaavia otan edelleen vastaan, jos jotain mieleen juolahtaa!

Samoin jos itse kokouksessa ilmenee jotain hämmentävää tai mielenkiintoista niin lisään sen tähän alle. Epäilen että näin ei varmaan käy 🙂

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.