Valinta päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan jäseneksi

Tämä rakennus tulee varmasti tutummaksi seuraavan neljän vuoden aikana... (kuva: yle)

Tämä rakennus tulee varmasti tutummaksi seuraavan neljän vuoden aikana… (kuva: yle)

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti juuri äsken valita minut päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan (tuttavallisemmin papejo) varsinaiseksi jäseneksi. Olen todella iloinen tästä, sillä tämä pesti oli käytännössä yksi niistä tavoitteista joita asetin lähtiessäni ehdolle vaaleissa.

Onko tämä luottamustoimi ”kumileimasimena” toimimista vai mitä johtokunnat siis tekevät? Itsellenikin on vielä hieman hämärää lautakuntien ja johtokuntien roolien ero, sillä minulle on ollut tutumpi pelkillä lautakunnilla puljaaminen.

Tampereen kaupungin sivuilta löytyy tällainen selitys Johtokuntien tehtävästä:

Hyvinvointipalvelujen johtokunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen tuottamisesta.

Hyvinvointipalvelujen johtokunnat ovat: avopalvelujen johtokunta, laitoshoidon johtokunta, erikoissairaanhoidon johtokunta, päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta, toisen asteen koulutuksen johtokunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta.

Johtokunnassa on seitsemän (7) valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hyvinvointipalvelujen johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä määrätään hyvinvointipalvelujen johtosäännössä(.pdf).

Yllä mainitussa hyvinvointipalvelujen johtosäännössä määritellyt tehtävät ovat sitten:

5 § Johtokuntien yleistehtävät ja ratkaisuvalta

Johtokunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen palvelujen tuottamiselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta.

Johtokunnan tehtävänä oman toimintansa osalta on

 1. vastata palvelujen tuottamisesta,
 2. valvoa palvelujen tuotannon kannattavuutta, kehittämistä, laatua ja kilpailukykyisyyttä
 3. hyväksyä palvelusopimus ja muut merkittävät sopimukset
 4. hyväksyä tuotantostrategia
 5. hyväksyä ehdotus tuottajan vuosisuunnitelmaksi
 6. hyväksyä vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista
 7. vastata toiminnan ja talouden seurannasta
 8. hyväksyä tuottajan vuosiraportit ja konsernihallinnon ohjeiden mukaiset väliraportit
 9. hyväksyä hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat
 10. päättää palvelujen ja suoritteiden hinnoitteluperusteista 11)vastata tuottajan tuotteistuksesta ja arvioinnista
 11. vastata tuottajan toimintaan liittyvästä viestinnästä
 12. tehdä yhteistyötä hyvinvointipalvelujen yksiköiden ja muiden tahojen kanssa
 13. huolehtia asiakasnäkökulmasta
 14. päättää vahingonkorvauksesta asetetuissa rajoissa
 15. päättää saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 16. päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä
 17. päättää tulospalkkiojärjestelmistä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti
 18. päättää tuotantojohtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja varahenkilöistä
 19. päättää tuotantojohtajaa koskevasta henkilöstöhallinnosta kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päättämissä rajoissa 21)päättää henkilöstösuunnitelmasta
 20. hoitaa muut valtuuston ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät
 21. päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ja 17) kohdan osalta myös puheenjohtajan ratkaistavaksi sekä 20) kohdan osalta puheenjohtajan ratkaistavaksi.

6 § Päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta Päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan tehtävänä on

 1. päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
 2. päättää oppilaan ottamisesta ja siirtämisestä erityisopetukseen niissä tapauksissa, joissa huoltaja tätä vastustaa
 3. hyväksyä kasvatuksen ja opetuksen ne kuntatasoiset suunnitelmat, jotka eivät kuulu tilaajalautakunnan toimivaltaan.

Minulla on varmasti paljon opittavaa ja tehtävä jopa hieman jännittää, mutta seuraavat neljä vuotta tulevat varmasti olemaan mielenkiintoisia. Helppoja ne vuodet tuskin tulevat olemaan, ottaen huomioon kaupungin taloudelliset raamit ja ylipäätänsä tämän johtokunnan aihealueen.

Se mitä pyrin tekemään, on raportoida johtokunnan toiminnasta ja päätöksistä tasaisin väliajoin. Yritän kertoa omia ja vihreiden näkemyksiä eri päätöksistä ja valmisteltavista asioista sen minkä kykenen ja pyrin myös vastaamaan kysymyksiin sekä selvitämään asioita joita eteeni ilmestyy.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.